Smartbrush Angio

Opplæring og dokumentasjon

Opplæring fra Brainlab

For å sikre trygg og riktig bruk må alle brukerne delta i et opplæringsprogram avholdt av en representant fra Brainlab, før de bruker systemet.

Dokumentasjon

Denne veiledningen beskriver en kompleks medisinsk programvare som må brukes med forsiktighet.

Det er derfor viktig at alle som bruker systemet:

  • leser denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk
  • har tilgang til denne veiledningen til enhver tid
Art. nr. 60914-69NO

Paskelbimo data: 2015-08-05