Smartbrush Angio

Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon som er beskyttet av åndsverkloven. Ingen del av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Brainlab.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

  • Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og andre land.

Integrert tredjeparts programvare

Denne programvaren er delvis basert på arbeidet som er utført av Independent JPEG Group.

Denne programvaren er delvis basert på iTextSharp av Bruno Lowagie og Paulo Soares.

Smartbrush Angio er patentert programvare. Smartbrush Angio-programvaren er beskyttet av opphavsrett. I tillegg til Smartbrush Angio-programvaren kan andre programvareapplikasjoner også installeres på Smartbrush Angio-arbeidsstasjonen, som gis på lisens under GNU General Public License. Den opphavsrettslige programvaren og den gratis programvaren brukes i samsvar med klausulen “kun aggregering” som er definert av GNU GPL. Fullstendige vilkår og betingelser for GNU General Public License finner du her:

http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

CE-merke  • CE-merket viser at Brainlab-produktene overholder de grunnleggende kravene i direktivet for medisinsk utstyr (MDD).
  • Ifølge MDD (rådsdirektiv 93/42/EØF) er Smartbrush Angio 1.0 et produkt i klasse IIb.

Instrukser for kasseringElektrisk og elektronisk utstyr skal kun bortskaffes i henhold til forskriftene. For informasjon om WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) henvises du til:

http://www.brainlab.com/weee

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning tillater ikke at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn leger.

Art. nr. 60914-69NO

Paskelbimo data: 2015-08-05