Origin Data Management

Turinys

Parametrit, pyyntötyyppi = PATIENT

Tässä taulukossa on kuvattu Origin Serverin IHE-linkin tukemat parametrit PATIENT-pyyntötyypille. Taulukossa on osin kuvattu IHE-standardin Taulukko 4.106.4.1.2-1.

ParametriPyyntöKuvausLisätiedot
PatientIDRTunnistaa pyydettyjen tutkimusten kohteen. Arvoon sisältyy määrittävän viranomaisen tunniste.

On oltava HL7® CX -tietotyypin muodossa potilaan tunnistetietojen syöttötapahtuman vaatimusten mukaisesti (ks. ITI TF-2a: 3.8.4.1.2.3).

patientNameOAvustaa pyydettävien tutkimusten kohteen tunnistamisessa, jos patientID-arvo on tuntematon.Koodattava DICOM PN -muodossa.
lowerDateTimeOKäytetään aikaisimman mahdollisen tutkimuspäivän/-ajan rajaamiseen.Koodattava XML:n dateTime-primitiivimuodossa.
upperDateTimeOKäytetään myöhäisimmän mahdollisen tutkimuspäivän/-ajan rajaamiseen.Koodattava XML:n dateTime-primitiivimuodossa.
mostRecentResultsOViimeisimpien tutkimusten lukumäärä on sisällytettävä vastaukseen.Tämän parametrin pois jättäminen tarkoittaa, että palvelin päättää, kuinka paljon tai vähän tuloksia palautetaan.
modalitiesInStudyOTämä attribuutti määrittää yhden tai useamman pyydetyn modaliteetin pilkulla erotettuina DICOM-modaliteettiarvoina.Valitsee minkä tahansa tutkimuksen, joka sisältää mistä tahansa määritetyistä modaliteettiarvoista koostuvan sarjan.

Art. nro: 60919-77FI

Išleidimo data: 2020-04-09