Viewer

Sommario

Regulowanie progu

Krok

1.

Wybrać Threshold.

2.

Przeciągnąć, aby dostosować wartość progową:

  • przeciągnąć w lewo lub w górę, aby zwiększyć wartość
  • przeciągnąć w prawo lub w dół, aby zmniejszyć wartość

Nr art.: 60919-95PL

Data di emissione: 2020-05-08