Viewer

Sommario

Slik velger du en hudtoneTrinn

1.

Velg Skin Tone.

Fargehjulet vises over menyen 3D Options.

2.

Velg ønsket hudtone fra fargehjulet.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08