Viewer

Sommario

Alternativer for maksimering/minimering

AlternativerTrykk på maksimeringsknappen for å maksimere et bilde.Trykk på minimeringsknappen for å minimere et bilde.

For å endre bildet i maksimert visning , velg et bile i bildelisten eller dra et bilde inn på den maksimerte visningen for å bytte.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08