Viewer

Sommario

Slik klargjør du et oppsett for samarbeidsvisning

Bruk en identisk referanseposisjon på hver Magic Leap-enhet for å vise data i samarbeidsvisning. Velg en plassering (f.eks. et åpent område som er tilgjengelig fra alle sider). Det er her 3D-bilder vil bygges i et 3D-område.

Trinn

1.

Plasser den trykte posisjoneringsmarkøren på et sted som er egnet for flere visningsprogrammer (f.eks. midt på et bord eller på gulvet), eller bli enige om et egnet referanseobjekt (f.eks. en penn).

2.

Koble til enheten og programvaren.

Etter tilkobling ser du følgende melding gjennom brillene: “Use trigger to position.”

3.

Brukeren har to alternativer:

  1. Se på posisjoneringsmarkøren fra en kort avstand. Når Magic Leap-enheten gjenkjenner posisjoneringsmarkøren, innrettes de virtuelle og de trykte pilene automatisk.

  2. Posisjoner og innrett pilene manuelt ved bruk av utløseren. Hvis alle brukere velger dette alternativet, kan det brukes et tilfeldig referanseobjekt hvis posisjoneringsmarkøren ikke er tilgjengelig.

4.

Gjenta for hver bruker.

Ikke beveg på markøren.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08