Viewer

Sommario

Alternativ 2: Slik posisjonerer du den virtuelle scenen manuelt

Du kan også posisjonere den virtuelle scenen uten en trykt posisjoneringsmarkør.

Trinn

1.

Koble til enheten og programvaren.

Etter tilkobling ser du følgende melding gjennom brillene: Use trigger to position.

2.

Pek den virtuelle pekeren mot symbolet for virtuell posisjonering.

3.

Trykk på utløseren og hold den inne for å gripe objektet og flytte det til ønsket plassering (f.eks. en bordflate, gulvet osv.).

4.

Slipp utløseren.

3D-scenen bygges på den nye plasseringen.

5.

Åpne Viewer-hovedmenyen og velg Reposition for å flytte posisjoneringssymbolet igjen.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08