Viewer

Sommario

Verktøytips og navigering i 2DAvhengig av hvor du peker den virtuelle pekeren i 2D-visningen, vises ulike verktøytips på venstre side av 2D-visningen .

Andre navigasjonsverktøy vises øverst til høyre og merkes i blått når de er aktive.

Du kan navigere bildedataene i programvaren og vise endringene i 2D blandet virkelighet.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08