Viewer

Sommario

Slik omdefineres pasientorienteringTrinn

1.

Velg Align.

2.

Roter og/eller panorer bildet slik at orienteringsmarkørene i visningen innrettes med den faktiske pasientorienteringen.

Andre åpne visninger kan brukes til å sammenligne og verifisere orienteringsinnrettingen.

Advarsel
Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08