Viewer

Sommario

Oppsett

Om layouterViewer bruker smarte layouter, som automatisk velger de mest relevante visningene basert på ditt datasett. For å justere standard layout, datasett og/eller objektliste som er vist, velg Data.

Nr.

Beskrivelse

Visningsområde

Valg av data

Layoutvalg

Tilgjengelige layouter

Layout

DetaljerCustom: Viser hvert valgte datasett side-ved-side i visningsområdet.Spine: Viser mellom tre og sytten visninger som inneholder:

  • En sagittal ryggvirvelvisning; viser individuelle snitt.
  • Fire individuelle snitt som avbildet innenfor den sagittale ryggvirvelvisningen.


Cranial: Viser mellom fire og seks visninger som inneholder:

  • en 3D-rekonstruksjon av hodet ved bruk av hudrekonstruksjonen eller bein/MR
  • en 3D-rekonstruksjon av hodet ved bruk av smart metodevisning
  • ACS- og snittvisninger som inneholder ett til to bildesett


Angio: Viser mellom fire og seks visninger som inneholder:

  • 3D-rekonstruksjoner av kar og bein/kar. Tilgjengelighet av 3D-visninger avhenger av de valgte bildedataene.
  • ACS-visninger, snittvisninger og angiogramvisninger.


Vascular: Viser fem visninger som inneholder:

  • ACS-visninger.
  • 3D-rekonstruksjoner av vener, arterier og hud/bein/kar. Tilgjengelighet av 3D-visninger avhenger av de valgte bildedataene.
  • En PDF-rapport, hvis tilgjengelig.
Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08