Viewer

Sommario

Rekonstruksjonsvisninger

Om rekonstruksjonsvisninger

Viewer gjør det mulig å vise rekonstruksjoner i tillegg til allerede valgte bilder. Rekonstruksjonsvisninger er koblet til det opprinnelige bildesettet (dvs. at eventuelle endringer som foretas i en visning, også foretas på de andre).

Du kan vise det originale bildesettet samtidig med opptil tre rekonstruksjonstyper. Velg ett av rekonstruksjonsikonene for å vise denne rekonstruksjonen.

Rekonstruksjonsvalg

Velg rekonstruksjonsknappen eller Add View for å åpne en utvalgsdialogboks . Herfra kan du åpne de enkelte rekonstruksjonsalternativene. Rekonstruksjonsutvalget viser symboliske ikoner for de tilgjengelige visningene.Nr.

 

Rekonstruksjonsknapp.

Add View.

Standard inneholder et sett av flere vanlig brukte rekonstruksjoner.

Other inneholder ytterligere rekonstruksjoner.

Dialogboks for rekonstruksjonsvalg.

Slice er det opprinnelige bildesettet, ikke en rekonstruksjon.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08