Viewer

Sommario

Hovedmeny for ViewerTrykk på Home-knappen på Magic Leap-kontrollen for å åpne menyen.

Nr.Beskrivelse

Reposition: Angir plasseringen der objekter bygges i et virkelig miljø.

QR Code: Kobler enheten til Viewer.

About: Viser informasjon om Viewer-programvaren.

Exit: Kobler enheten fra Viewer.

Lock 3D Orientation: Låser og låser opp retningen i alle tilgjengelige 3D-visninger.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08