Viewer

Sommario

Magic Leap-kontroll

Bruke kontrollenNr.Beskrivelse

Start: Åpner Magic Leap-hovedmenyen (hvis du ikke er i Viewer-appen).

Når du er i Viewer-appen:

  • Langt trykk: Åpner Magic Leap-hovedmenyen og minimerer Viewer-appen.
  • Kort trykk: Åpner Viewer-hovedmenyen.

Styrepute: Sveip en finger over styreputen for å rulle eller zoome etter behov.

Utløser: Trykk for å velge en handling, eller trykk og hold inne for å utføre en handling (f.eks. plukk opp, roter eller flytt en 3D-scene).

Demper: Trykk for å åpne Probe’s Eye-visning med 3D-visninger.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08