Viewer

Sommario

Slik måler du vinklerMed funksjonen Angle kan du måle vinkelen til tre punkter på samme plan.

Trinn

1.

Velg Angle.

2.

Velg et punkt i bildet.

En vinkel vises på skjermen.

3.

Reposisjoner punktene etter behov ved å velge og dra i disse.

Vinkelen mellom de valgte punktene beregnes og vises.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08