Viewer

Sommario

Slik velger du rekonstruksjoner

Trinn

1.

Velg Add View eller rekonstruksjonsknappen.

Rekonstruksjonsvalgdialogen åpnes.

2.

Velg visningen ved hjelp av symbolene.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08