Viewer

Sommario

Valgte datameny

SELECTED DATA-menyen gjør at du kan skjule/vise valgte data.Nr.Forklaring

Velg ikonet for å åpne SELECTED DATA-menyen.

Data tilgjengelig for visning (f.eks. bilder, objekter, målinger).

Velg MORE for å åpne datautvalgssiden.

Velg for å vise data.

Velg for å skjule data.

Velg for å utvide/krympe lister over tilgjengelige data.

Viser alle tilgjengelige layouter.

Velg for å lukke SELECTED DATA-menyen.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08