Viewer

Sommario

Bruke systemet

Tiltenkt bruk

Viewer er en programvareenhet for visning av medisinske bilder og andre helsepleiedata. Den inkluderer funksjoner for bildegjennomgang, bildemanipulering, grunnleggende målinger og 3D-visualisering (multiplanare rekonstruksjoner og 3D-volumgjengivelse). Den er ikke ment for primær bildediagnostikk eller granskning av mammografiske bilder.

Tiltenkt bruker

Enheten er generelt bruk av medisinsk fagpersonale, slik som leger, deres assistenter eller pleiepersonale som har behov for å vise medisinske (DICOM) bilder og andre helsepleiedata til ikke-diagnostiske formål.

Brukerprofilen for Viewer er uavhengig av spesifikke kliniske brukstilfeller.

Brukssted

Bruksstedet skal være innendørs, vanligvis på et sykehus eller i kliniske omgivelser.

Pasientpopulasjon

Enheten er programvare som tillater visning av DICOM-data. Dermed er det ingen spesifikk pasientpopulasjon.

Kontroll av riktighet

Advarsel

Ansvar

Advarsel

Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og instrumenteringstilbehør.

Art. nr. 60919-95NO

Data di emissione: 2020-05-08