Spine SRS

Tartalomjegyzék

NesnelerNo.Bileşen

Tüm nesneleri görünür/gizli yapmak için açık/kapalı göz simgelerine tıklayın.

Bir nesne görünürse mavi bir kenarlık ve göz simgesiyle görüntülenir. Bir nesneyi gizlemek için üzerine tıklayın.

Varsayılan olarak Outer Contour dışında tanımlanmış nesneler görünür olarak ayarlıdır.

Nesne hacmi.

Ek bilgileri görmek için ilgili nesnenin yanındaki oka tıklayın:

  • Basis: Nesne oluşturma için kullanılan görüntü setini listeler

  • Type: Nesne türünü (örn. tümör) görüntüler

  • Role: Rolü (örn. PTV) görüntüler

Tek bir nesne seçiliyse turuncu olarak vurgulanır ve tüm görünümler o nesneye göre ortalanır.

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08