Spine SRS

Tartalomjegyzék

Kurulum Şablonu

Yükleme sırasında Brainlab, hizmet ayarlarında varsayılan Setup şablonlarını oluşturur. Bu şablonlar yalnızca Brainlab desteği tarafından değiştirilebilir. Brainlab’e yükleme sırasında varsayılan şablonların adını değiştirme talimatı verirseniz, varsayılan Setup şablonu adları artık Clinical Protocol Editor’daki Setup dosya adlarıyla eşleşmez. Bu adlar eşleşmezse, yazılım artık yazılım uygulamasında bir Protocol şablonu seçildiğinde hangi Setup şablonunun yükleneceğini belirleyemez. Bunun yerine, yazılım sonraki dosyayı alfanümerik sırayla seçer. Bu doğru Setup şablonu değilse, yazılımdaki açılır listeden doğru olanı seçmeniz gerekir.

Yazılımı otomatik olarak doğru Setup dosyasını seçmeye zorlamak için aşağıdaki iki seçeneğiniz vardır:

  • Clinical Protocol Editor’daki Setup şablonunu, hizmet ayarlarındaki Setup şablonuyla aynı olacak şekilde yeniden adlandırın.
  • Clinical Protocol Editor’daki Setup şablonunu alfanümerik olarak listede ilk olacak şekilde yeniden adlandırın.

Setup şablonlarının parametreleri makineye bağlıdır.

DeğişkenAçıklama

Type

Türle birlikte protokolü ve yazılım sürümünü tanımlar.

Name

Kurulum adını tanımlar.

Purpose

Kurulumun amacını tanımlar.

Demo: Kurulum sadece demo amaçlarıyla sağlanmıştır. Klinik kullanım için değildir.

Clinical Use: Kurulum klinik kullanıma uygundur.

Arc Duplication Optimization

Arc Duplication Optimization is enabled

Ark çoğaltma optimizasyonunu etkinleştirmek için seçin veya olduğu gibi kullanın. Omurga metastazları konkav yapılar olan omurların içinde yer alır. Bu nedenle, konkav şeklinde PTV’leri daha iyi tedavi etmek için PTV bölme (ark çoğaltma) seçeneğiniz vardır.

Yes: Ark çoğaltma optimizasyonunu etkinleştirir. PTV’nin yapısı belirli gereksinimleri karşılıyorsa, PTV bir veya daha fazla alt PTV’ye bölünecektir. Her bir alt PTV için, ark kurulumu kopyalanır ve bu arkların alanları yalnızca bu alt PTV’yi kapsayan IMRT segmentleriyle başlatılır. Yazılımda hesaplama başladığında, alt PTV’lerden biri için başlatılan MLC şekillerinin diğer alt PTV’leri kapsamasına izin verilir.

No: Ark kurulumunu olduğu gibi kullanır.

Maximum number of arcs

Ark çoğaltmayla oluşturulan arklar dahil tedavi için kullanılabilecek maksimum ark sayısını girin. Bu değer 1 ile 12 arasında olmalıdır.

Arc Planes Common Parameters

Max PTV to MLC leaf distance (mm)

Işın projeksiyonunda maksimum PTV – MLC yaprak mesafesini girin (mm). Bu değer 0−10 mm arasında olmalıdır.

Arc Plane Definitions (Value List)

Arc Plane

Bir ark adayının gantri hareketine yönelik nümerik olarak alt ve üst gantri açılarını tanımlar (°).

Yazılım [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle] aralığına bir ark adayı yerleştirir. Bu da arkın saat yönünde (CW) tanımlandığı anlamına gelir. Fiili tedavi için yazılım, sıklıkla saat yönünde ve saatin tersi yönünde (CCW) hareketleri kullanarak gantri dönüşü yönünü otomatik olarak seçer.

Ark uzunluğu 50°’ye eşit veya daha büyük olmalıdır, aksi takdirde geçerli bir tedavi planı oluşturulamaz. Ayrıca, ark uzunluğu 10°’ye bölünemiyorsa verilen açılar buna uygun olarak ayarlanır.

Örnekler:

a) [5;175]: 170° uzunlukta ark, 5°’den 175°’ye CW veya 175°’den 5°’ye CCW hareket.

b) [-175;175]: 350° uzunlukta ark, -175°’den (= 185°) 175°’ye CW veya 175°’den -175°’ye (= 185°) CCW hareket.

c) [95;185]: 90° uzunlukta ark, 95°’den 185°’ye CW veya 185°’den 95°’ye CCW hareket.

Seçili masa ve gantri açılarınızın masa çarpışmaları yaratmadığından emin olun.

Table Angle (°)

Bir ark adayının masa açısını (°) girin. Değer 0−360° arasında bir tamsayı olmalıdır.

Masa açısı IEC 61217 koordinatları cinsinden verilmelidir.

Gantry Lower Angle (°)

Bir ark adayının gantri hareketine yönelik nümerik olarak alt gantri açısını girin (°). Değer -360−360° arasında bir tamsayı olmalıdır.

Gantry Lower Angle değeri tüm vakalarda Gantry Upper Angle değerinden az olmalıdır.

Gantry Lower Angle IEC 61217 koordinatları cinsinden verilmelidir.

Gantry Upper Angle (°)

Bir ark adayının gantri hareketine yönelik nümerik olarak üst gantri açısını girin (°). Değer -360−360° arasında bir tamsayı olmalıdır.

Gantry Upper Angle değeri tüm vakalarda Gantry Lower Angle değerinden fazla olmalıdır.

Gantry Upper Angle IEC 61217 koordinatları cinsinden verilmelidir.

Gantry Lower Angle ve Gantry Upper Angle hakkında daha fazla bilgi

Yazılım [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle] aralığına bir ark adayı yerleştirir. Bu da arkın saat yönünde (CW) tanımlandığı anlamına gelir. Fiili tedavi için yazılım, sıklıkla saat yönünde ve saatin tersi yönünde (CCW) hareketleri kullanarak gantri dönüşü yönünü otomatik olarak seçer.

Collimator Angle

Kolimatör açısını girin (°). Değer 0 ile 360° arasında olmalıdır.

Collimator Angle IEC 61217 koordinatları cinsinden verilmelidir.

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08