Spine SRS

Tartalomjegyzék

Plan Analysis Tablosu

SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity) “Açık, Kapalı”Yazılım iki reçete dozu modunu destekler. Bunlar hedeflenen PTV dozu homojenliğinde farklılık gösterir.

 1. SRS Reçete Dozu “Kapalı”
  • Tanımlı kapsama, örn. Doz (%99 Hac.) = 16 Gy
  • (isteğe bağlı) Maksimum doz kısıtı, örn. Doz (%1 Hac.) ≤ 20 Gy

  İlk mod (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) “kapalı”), PTV’nin belli bir kapsaması istenirse (örn. Doz (%99 Hac.) = 16 Gy) ancak reçete oluşturulacak tedavi planında alınacak iyi tanımlanmış bir maksimum doz içermiyorsa kullanılır. Aşılmaması gereken bir maksimum doz kısıtı olabilir, ancak optimizörün verilen kısıttan düşük olan bir maksimum doz seçme özgürlüğü vardır. Bu mod, fraksiyonlu radyoterapide kullanılan oldukça homojen PTV doz dağılımları üretmek için kullanılır. Bu mod yazılım sürümü 1.0’da desteklenen tek moddur.

 2. SRS Reçete Dozu “Açık”
  • Tanımlı kapsama örn. Doz (%99 Hac.) = 16 Gy
  • (zorunlu) İstenen doz kısıtı, örn. Doz (%1 Hac.) = 20 Gy

  İkinci mod (SRS Prescription (controlled inhomogeneity) “açık”), belli bir PTV kapsaması ve tedavi planı sırasında elde edilecek iyi tanımlanmış bir maksimum doz olmak üzere eşzamanlı olarak iki kısıtın karşılanması gerektiğinde kullanılır. Bu senaryoda maksimum doz bir üst sınırlama olarak değil istenen bir doz olarak görülür (not: Bunun iPlan RT Dose’daki istenen dozla ilgisi yoktur). Bu nedenle, bu mod tipik olarak Stereotaktik Radyocerrahide (SRS, mod adının kaynağı) kullanılan ve homojen olmayan PTV doz dağılımları üretmek için uygulanmalıdır.

  Kapsama dozu D1 ve maksimum doz D2’yi belirlemeye alternatif olarak homojensizliği izodoz çizgisi yüzdesi olarak (%IDL) belirtmek mümkündür. Bu da bir kapsama dozu D1 (örn. 25 Gy) ve %IDL P < %100 değeri (örn. %83,3) girilerek yapılır. Bu işlem otomatik olarak maksimum doz D2’yi D1/P olarak ayarlar (örn. 30 Gy).

  Bunun yapılabileceği düzenleme alanı sadece Advanced Editing modunda bulunur (bkz. aşağıda).

KaydırıcılarVMAT kaydırıcıları Overview ve Gallery View düzenlerinin solundaki Plan Analizi Tablosunda bulunur.

Normal Tissue Sparing Kaydırıcısı

PTV’yi çevreleyen normal dokunun korunmasının önemini kontrol eder. Buna OAR’lar dahildir ancak ayrıca PTV dışındaki tüm diğer alanlara da uzanır.

Dahili olarak optimizasyon, PTV’yi saran (ama içermeyen) “halka nesnesi” denilen bir nesneyi oluşturur. 35 mm’lik bir kalınlığa sahiptir ve kullanıcıdan tamamen gizlidir. Aralık Low ila High arasındadır. Seçilebilir tüm pozisyonlarda optimizör normal dokuya dozu azaltmaya çalışır ancak normal doku dozunun azaltılması her konum için farklıdır. Daha fazla normal doku koruması daha iyi (yani daha düşük) CI ve GI değerleri üretir. Tüm kaydırıcılar, optimizasyon sonuçlarının daha iyi çoğaltılmasını sağlamak için ayrıklaştırılır.

Modulation Kaydırıcısı

Modulation kaydırıcısı tedavi planında bulunan modülasyon miktarını kontrol eder. Modülasyon aşağıdakiler tarafından belirlenir:

 • Monitor unit sayısı

 • Tüm arkların kontrol noktalarındaki monitor unit’ler arasındaki farklılık
 • Kontrol noktaları arasındaki yaprak hareketinin miktarı

 • Bir segment içindeki yaprak “hareketinin” miktarı

 • Segmentlerin boyutu (daha küçük alan boyutları modülasyonda artışa karşılık gelir)

Optimizasyon, hangi kaydırıcı konumunun kullanıldığından bağımsız olarak modülasyon miktarını azaltmaya çalışır, ancak kaydırıcı önemi ayarlar. Aralık Low ile High modülasyon arasındadır.

Off, Smart ve Strict Kısıt Ayarları

Off, Smart ve Strict kısıt ayarları her bir DVH kısıtının önemini kontrol eder.

AyarAçıklama

Off

Kaydırıcının Off olarak ayarlanması, kısıtın optimizasyon sırasında dikkate alınmayacağı anlamına gelir. Böylece belli bir OAR’ın tüm kısıtları Off olarak ayarlandığında OAR etkili biçimde göz ardı edilir.

Smart

 • Kaydırıcının Smart olarak ayarlanması, OAR’ın normal biçimde hesaba katıldığı anlamına gelir.

 • Optimizör kısıtı görür ve her ihlali cezalandırır. Ancak kısıtın gerçekleştirilmesi aleyhinde sıklıkla başka optimizasyon hedefleri bulunduğundan nihai tedavi planı yine de bir veya daha fazla kısıtı ihlal edebilir. OAR’a (ve dolayısıyla ona ait kısıtlara) daha yüksek bir önem vermek üzere klinik protokolde önceden seçilen Most Important OAR için Weighting kaydırıcısını veya Most Important OAR dışındaki tüm OAR’lar için Guardian kaydırıcısını kullanın (bkz. aşağıda).

Strict

 • Kaydırıcının Strict olarak ayarlanması kısıta çok yüksek önem verildiği anlamına gelir.

 • Kısıt optimizasyon sırasında ihlal edilirse optimizör kısıtın arkasındaki hedefi daha düşük bir doz değerine taşır. Örneğin bir kısıt 12 Gy için Strict olarak ayarlanmış ve kısıt ihlal edilmişse optimizör, fiili kısıtı 12 Gy’de bırakırken hedefini daha düşük bir değere (örn. 10Gy) düşürür. Bu prosedür, bu kısıtın ihlalini cezalandıran şartı artırır ve böylece önemi etkili biçimde artırılır. Bu nedenle optimizör kısıtı karşılamak için çok çalışır. Ancak hedef işlevinin diğer bölümlerinin kazandığı vakalar hâlâ vardır.

Guardian

OAR’ın önemini tüm diğer OAR’lara ve hedeflere göre ayarlar.

Bu kaydırıcı, Most Important OAR için yoktur çünkü işlevselliği Most Important OAR (ve daha fazlası) için aynısını yapan Weighting kaydırıcısındadır (bkz. aşağıda).

Weighting

Aşağıdakileri ayarlayarak PTV ile OAR arasındaki uzlaşmayı kontrol eder:

 • Hedeflere (PTV ve boost) karşı tüm OAR’ların önemi. En soldaki (Target) kaydırıcı konumu, hedefler (PTV ve boost) üzerinde daha fazla ağırlık anlamına gelir.
 • Most Important OAR’a ait Guardian kaydırıcısı. En sağdaki (OAR) kaydırıcı konumu Most Important OAR üzerinde daha fazla ağırlık anlamına gelir.
 • Sadece SRS reçete dozu “kapalı” için:
  • Hedeflere ait Maximum Dose Constraint’i karşılamanın önemi (sol kaydırıcı konumu Maximum Dose Constraint üzerinde daha fazla ağırlık anlamına gelir)
  • Hedeflerde homojen bir dozun bulunmasının önemi (sol kaydırıcı konumu homojen doz üzerinde daha fazla ağırlık anlamına gelir)
 • Most Important OAR öğesinin bir kısıtının ihlal edilmesi durumunda PTV kapsama hacminde azalma. En sağdaki kaydırıcı konumu daha gevşek PTV kapsama hacmi, yani Most Important OAR üzerinde herhangi bir katı kısıtı karşılaması gerekiyorsa istenen kapsama hacminden daha yüksek bir sapma anlamına gelir. PTV kapsama hacmini azaltma mekanizmasının PTV kapsaması ile OAR koruması arasındaki en iyi uzlaşmayı bulmak için nasıl kullanıldığına dair bir açıklama için “Halo” hakkındaki sonraki bölüme bakın.
En soldaki (Target) kaydırıcı konumu aşağıdaki hususlar nedeniyle özeldir:

 • Most Important OAR için her türlü katı kısıt olasılığını devre dışı bırakır.

 • PTV kapsama hacmi azaltmasını tamamen devre dışı bırakır. Bu şekilde istenen kapsama hacminin

  yerine getirilmesi garantilenmiş olur.

Renkli Göstergeler

PTV

 • Kapsama:
  • “Kapsama Dozu”ndaki hacim “İstenen Hacmin” üzerinde: yeşil
  • “Kapsama Dozu”ndaki hacim “İstenen Dozun” altında ancak “Tolere Edilen Dozun” üzerinde: sarı
  • “Kapsama Dozu”ndaki hacim “İstenen Dozun” altında ve “Tolere Edilen Dozun” altında: kırmızı
 • SRS Reçete modu “kapalı” dahilinde Maximum Dose Constraint:
  • Doz “Maksimum Doz Kısıtlı Doz” altında: yeşil
  • Doz “Maksimum Doz Kısıtlı Doz” üzerinde, rölatif doz sapması “Maksimum Doz Kısıtının Tolere Edilen Doz Sapması”nın altında: sarı
  • Doz “Maksimum Doz Kısıtlı Doz” üzerinde, rölatif doz sapması “Maksimum Doz Kısıtının Tolere Edilen Doz Sapması”nın üzerinde: kırmızı
 • SRS Reçete modu “açık” içinde Desired Dose Constraint:
  • Rölatif doz sapması “İstenen Doz Kısıtının Tolere Edilen Doz Sapması”nın altında: yeşil
  • Rölatif doz sapması “Doz Kısıtının Tolere Edilen Doz Sapması”nın altında: kırmızı

OAR

 • Kısıt:
  • Doz “Kısıtlı Doz” altında: yeşil
  • Doz “Kısıtlı Doz” üzerinde, rölatif doz sapması “Tolere Edilen Doz Sapması”nın altında: sarı
  • Doz “Kısıtlı Doz” üzerinde, rölatif doz sapması “Tolere Edilen Doz Sapması”nın üstünde: kırmızı

Advanced Editing “Açık”, “Kapalı”Varsayılan olarak Advanced Editing devre dışı bırakılmıştır (“kapalı”). Bu modda bir protokol ve ark kurulumu seçip tüm kaydırıcı konumlarını değiştirme imkanınız vardır. Bu genellikle çoğu hasta için yüksek kalitede tedavi planları oluşturmak için yeterlidir.

Optimizasyon sonucu üzerinde daha fazla kontrole ihtiyaç duyarsanız Advanced Editing etkinleştirilebilir (“açık”). Bu modda ilaveten aşağıdaki parametreleri değiştirmek mümkündür:

 • Beam’s Eye View dahilinde ark kurulumu (masa açısı, gantri başlangıç, gantri bitiş açısı).
 • PTV Kapsaması: İstenen Hacim, Tolere Edilen Hacim, Doz.
 • PTV Maksimum/İstenen Doz Kısıtı: Hacim ve Doz.
 • Sadece SRS reçete dozu “açık” için: %IDL değeri (bkz. yukarıda).
 • Kullanıcı tanımlı OAR hedefleri. Yazılım kısıtlar ve hedefler arasında ayrım yapar. Kısıtlar klinik değerlerdir ve bir OAR’ın çok fazla doz alıp almadığını belirlemek için kullanılır (ihlal göstergesinin rengini etkileyerek). Bunlar Protocol şablonunda belirlenir. Buna karşın hedeflerin doğrudan klinik anlamı yoktur ve sadece optimizörü doğru yöne yönlendirmek için kullanılır. Varsayılan olarak Protocol’de girilen her kısıt otomatik olarak bir hedef yaratır (aynı doz ve hacimde). Advanced Editing modunda kullanıcı, optimizasyon sırasında hedefin doz değerini değiştirebilir. Kısıtın ihlal göstergesinin rengi, hâlâ orijinal kısıt tarafından belirlenir (çünkü bunun klinik anlamı vardır), ancak optimizör sadece hedefi görür ve buna uygun olarak hareket eder (değiştirilen doz değerine bağlı olarak orijinal kısıttan daha katı veya daha az katı).

 • Kısıta veya hedefe normalleştirme. Karşılık gelen kısıt yerine getirilecek şekilde (hem PTV’ler hem OAR’lar için) bir tedavi planını ölçeklendirmek için plan analizi tablosunda fiili doz değerine tıklamak mümkündür.
 • Monitor unit sayısının doğrudan ölçeklenmesi. Plan analizi tablosunda monitor unit sayısına tıklamak bir tedavi planına uygulanabilecek bir ölçeklendirme faktörünü (yüzde cinsinden) girmenizi sağlar.
Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08