Spine SRS

Tartalomjegyzék

Outer Contour AraçlarıOuter Contour araçları menüsü, dış kontura ince ayar yapmanıza izin verir.

Görüntüleme Seçeneği

Açıklama

Brush

Aksiyal, sagital ve koronal kesitlerde mevcut dış kontura (mavi çizgi) ekleme yapar.

Erase

Aksiyal, sagital ve koronal kesitlerde dış konturu (mavi çizgi) kaldırır.

Undo

En son yapılan değişikliği geri alır. Birden fazla adımı geri gitmek için seçmeye devam edin.

Auto Create

Dış konturda yapılan tüm değişiklikleri geri alır ve siz harici olarak oluşturulmuş bir dış kontur yüklemiş olsanız bile otomatik olarak yeni bir dış kontur oluşturur.

Brush Size

Fırça çapını artırmak veya azaltmak için kaydırıcıyı kullanın.
Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08