Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ön Planlama Bilgileri

Image Fusion ile Spine SRS’e Hazırlanma

Spine SRS hazırlığında Image Fusion gerçekleştirirken, diğer mevcut görüntü setlerine (örn. MRI) eşleştirme yapmak için benzersiz bir planlama BT’si belirtmeniz gerekir. Doz hesaplamaları için kullanılan görüntü seti için şu koşullar geçerlidir:

 • Modalite BT’de tam olarak bir görüntü seti olmalıdır.

 • BT görüntü seti sırtüstü konumda olmalıdır.

 • BT görüntü seti ilk önce baş olacak şekilde olmalıdır.

 • BT görüntü seti eğik olmamalıdır.

 • BT dışında modalitesi olan başka görüntü setleri olabilir ancak bunlar BT görüntü setine birleştirilmelidir.

 • Tüm görüntü setleri birleştirilmelidir.

Anatomical Mapping ile Spine SRS’e Hazırlanma

Otomatik olarak segmentli nesneler (örn. risk altındaki organlar) oluşturmak ve bu nesneleri inceleyip düzeltmek/yeniden şekillendirmek için Anatomical Mapping’i kullanın.

Anatomical Mapping otomatik olarak şunları tanımlar: Type = organın adı ve Role = Undefined.

SmartBrush ile Spine SRS’e Hazırlanma

Spine SRS’in çalışması için tedavi edilecek metastazı konturlayın. SmartBrush otomatik olarak şunları tanımlar: Name = Gross tumor, Type = Tumor, Role = GTV.

Tümör konturlandıktan sonra SmartBrush otomatik olarak şunları oluşturur:

 • CTV ve şu şekilde tanımlar: Name = Clinical target, Type = Unknown ve Role = CTV
 • Spinal kanal ve şu şekilde tanımlar: Name = Spinal Canal, cropped, Type = Spinal Canal ve Role = OAR
İsterseniz, Role = CTV olarak tanımlanması gereken ana hatları belirlenmiş tümörde bir boost nesnesi oluşturabilirsiniz. Spine SRS, bir PTV veya tümör içindeki PTV’yi otomatik olarak boost olarak algılar ve boost’u SIB (eşzamanlı entegre boost) planı olarak hesaplar.

Object Manipulation ile Spine SRS’e Hazırlanma

İsterseniz, CTV’ye boşluk ekleyerek Object Manipulation içinde bir PTV oluşturabilirsiniz.

Object Manipulation şunları otomatik olarak tanımlar: Type = Undefined, Role = PTV.

PTV ve Boost’u Bulma

Spine SRS tedavi etmek için PTV ve boost’u (varsa) şu sırada arar:

 1. Role = PTV. Uygun nesne bulunamazsa o zaman:

 2. Role = CTV. Uygun nesne bulunamazsa o zaman:

 3. Type = Tumor.

 4. Yazılım, tam olarak başka bir PTV içinde bir PTV bulursa otomatik olarak bir boost algılar.

Değiştirilmiş VerilerÖn planlama Elements’ta yüklü tedavi planına ait herhangi bir veri setini (örn. görüntü füzyonu) veya nesneyi (örn. tümör şekli) ekler, seçimini kaldırır veya değiştirirseniz plan değişikliklere adapte olur. Spine SRS’i başlattığınızda yukarıdaki mesaj sizi uyarır. Nihai RT planını onaylamak ve en yeni değişikliklere adapte etmek için OK öğesini seçin.

Mak. No. 60919-40TR

A kibocsájtás napja: 2020-10-08