Spine SRS

Tartalomjegyzék

Objekty vyznačené na CTV usporiadaní zobrazenia Outer Contour View sú zobrazené všetky objekty s vyznačenými obrysmi na údajoch CT . Pre každý z týchto objektov je možné zrušiť a zmeniť hodnotu elektrónovej hustoty .

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07