Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ako odmerať dávku v jednom bode

Krok

1.

Zvoľte Point v ponuke Measure.

2.

Aby ste zmerali dávku v jedinom bode na obraze, vyberte cieľovú pozíciu v rámci obrazu. Zobrazí sa bod s informáciami o obraze:

  • Point Dose: Dávka vypočítaná v špecifickom bode, bez ohľadu na vopred vypočítanú mriežku dávky.

  • 3D Volume Dose: Dávka v špecifickom bode, ktorá je vypočítaná pomocou vopred vypočítanej mriežky dávky a interpoláciou okolitých bodov v mriežke. Následkom tejto interpolácie môže byť hodnota skutočnej dávky mierne vyššia ako Point Dose. Preto sa 3D Volume Dose vypočíta rýchlejšie, avšak nie tak presne ako Point Dose. Zobrazenie farebného znázornenia dávky je tiež interpolované z vopred vypočítanej mriežky dávky.

3.

Aby ste bod presunuli, prejdite naň kurzorom a stlačením ľavého tlačidla na myši ho potiahnite na novú pozíciu.

4.

Aby ste bod odstránili, kliknite naň pravým tlačidlom. Aby ste odstránili všetky body, vyberte Point v sekcii Measure a zrušte výber tejto funkcie.

Varovanie
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07