Spine SRS

Tartalomjegyzék

ObjektyČ.Komponent

Aby ste zobrazili/skryli všetky objekty, kliknite na ikonu otvoreného/zatvoreného oka.

Ak je objekt viditeľný, je zobrazený s modrým okrajom a ikonou oka. Aby ste objekt skryli, kliknite naň.

Definované objekty (okrem Outer Contour) sú automaticky nastavené ako viditeľné.

Objem objektu.

Kliknite na šípku vedľa objektu vášho záujmu, aby ste zobrazili dodatočné informácie:

  • Basis: Zobrazí množinu obrazov použitú na vytvorenie objektu

  • Type: Zobrazí typ objektu (napr. tumor)

  • Role: Zobrazí účel (napr. PTV)

Ak je vybraný len jeden objekt, je zvýraznený oranžovou farbou a všetky zobrazenia sú sústredené na tento objekt.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07