Spine SRS

Tartalomjegyzék

Pracovný tok xBrainConverter pre uvedenie do prevádzky

Krok

1.

Skopírujte údaje xBrain na určené miesto na prehľadávanie pomocou Patient Selection (obráťte sa na Príručku používateľa softvéru Patient Data Manager).

Obsah xBrain bude zistený a konverzia prebehne automaticky.

2.

Zvoľte konvertované údaje.

Konvertovaný obsah musí spĺňať požiadavky predbežného plánovania. Ak ich nespĺňa, obsah môžete opraviť v aplikáciách xBrain alebo v niektorých prípadoch použitím predbežného plánovania aplikácie Elements.

3.

Spustite softvér a znovu vytvorte liečebný plán.

4.

Zvoľte Patient Specific QA na zmapovanie plánu na fantóme pre účely uvedenia do prevádzky.

5.

Exportujte plán na fantómové ožiarenie.

Obráťte sa na Príručku používateľa softvéru RT QA.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07