Spine SRS

Tartalomjegyzék

Kontrola oblúkov a uhlov gantry

Beam’s Eye ViewOtvorte aplikáciu Beam’s Eye View, aby ste skontrolovali oblúky a uhly gantry.

Usporiadanie Beam’s Eye View

Č.Komponent

Oblúky vypočítané plánom. Zvolený oblúk je zobrazený oranžovou farbou.

Keď si zvolíte oblúk, zobrazia sa nasledujúce informácie:

  • Názov

  • Uhol stola

  • Rozpätie uhla gantry

  • Uhol kolimátora

  • Monitorové jednotky (MU)

Začiatočný uhol oblúka sa nachádza vľavo hore.

Polohy listov a čeľustí pre niekoľko kontrolných bodov zvoleného oblúka.

Konečný uhol oblúka sa nachádza vpravo dole.
Varovanie
Varovanie
Varovanie
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07