Spine SRS

Tartalomjegyzék

Požiadavky urýchľovača

Podporované sú len zariadenia s rontgenovými lúčmi 4 – 10 MV.

MLC musí spĺňať nasledujúce kritériá:

  • Podpora liečby dynamickým oblúkom

  • Minimálna veľkosť poľa aspoň 15 x 15 cm

  • Šírka lamiel 5 mm alebo menšia

Softvér povoľuje štandardný a SRS homogenizačný filter a tiež režimy bez homogenizačného filtra. Pre informácie ohľadom kompatibility kontaktujte podporu Brainlab.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07