Spine SRS

Tartalomjegyzék

Kompatibilita so softvérom

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

Varovanie

Softvéry iných značiek než Brainlab

Spoločnosť Brainlab odporúča používať iba systémy, ktoré si vymieňajú registračné informácie tak, ako to odporúča iniciatíva Integrating the Healthcare Enterprise – Radiation Oncology (IHE-RO) (Integrácia zdravotníckeho podnikania – Radiačná onkológia) (http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/) profil na Multimodality Registration for Radiation Oncology (Multimodalitná registrácia pre radiačnú onkológiu). Definície poskytnuté v tomto dokumente boli definované skupinou klinických lekárov a predajcov a zaoberajú sa klinickými pracovnými tokmi a súvisiacimi bezpečnostnými upozorneniami.

Varovanie
Varovanie

Vzdialená pomoc

Ak o to požiadate, softvérová pracovná stanica môže byť vybavená vzdialeným prístupom k podpore Brainlab cez iHelp® (Axeda).

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07