Spine SRS

Tartalomjegyzék

Pracovný tok Monte Carlo

Typický pracovný tok je popísaný nižšie.

Krok

1.

Zvoľte si šablónu Protocol a Setup.

2.

Na spustenie prvej optimalizácie VMAT zvoľte Calculate. Počas tejto optimalizácie softvér používa Pencil Beam.

3.

Ak nie ste s výsledným liečebným plánom spokojní, upravte polohu niektorých jazdcov (napr. Normal Tissue Sparing) a potom zvoľte Continue, aby sa znovu spustila optimalizácia. Opakujte tento krok tak často, ako je potrebné na dosiahnutie kvalitného liečebného plánu.

Teraz už máte liečebný plán s ktorým ste spokojní; na zobrazenie dávky a optimalizáciu VMAT však používate algoritmus dávky Pencil Beam.

4.

Aby ste na zobrazenie dávky začali používať výpočet Monte Carlo, prepnite tlačidlo na Monte Carlo.

5.

Vyhodnoťte liečebný plán skontrolovaním distribúcie dávky v režime Monte Carlo. Distribúcia dávky Monte Carlo je často podobná distribúcii Pencil Beam, alebo aspoň spĺňa všetky vaše obmedzenia a požiadavky týkajúce sa liečebného plánu.

  • Ak ste s liečebným plánom spokojní, pokračujte s existujúcim liečebným plánom.

  • Ak s liečebným plánom nie ste spokojní, zvoľte Continue, aby ste vykonali viac opakovaní s Monte Carlo na výpočet predbežnej dávky optimalizácie VMAT. To môže nejaký čas trvať (~ 15 min). Výsledný liečebný plán sa zobrazí v Monte Carlo.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07