Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ako merať vzdialenosti

Krok

1.

Zvoľte Distance.

2.

Aby ste zmerali vzdialenosť v rámci rezu, vyberte dva cieľové body v reze. Zobrazí sa vzdialenosť medzi nimi a tiež informácie o koncovom bode.

3.

Aby ste zmerali vzdialenosť medzi dvoma bodmi na rôznych rezoch:

  1. Kliknite na cieľový bod na prvom reze.

  2. Posuňte sa na cieľový rez použitím kolieska myši.

  3. Kliknite na druhý bod na cieľovom reze.

Toto môžete urobiť aj naprieč rôznymi zobrazeniami.

4.

Aby ste krivku presunuli, prejdite naň kurzorom a stlačením ľavého tlačidla na myši ho potiahnite na novú pozíciu.

5.

Aby ste odstránili všetky krivky, vyberte Distance v sekcii Measure a zrušte výber tejto funkcie.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07