Spine SRS

Tartalomjegyzék

Zobrazenie DVH

Komponenty zobrazenia DVHČ.Popis

Kliknite na koniec osi objemu a potiahnite, aby ste zmenili stupnicu Volume.

Graf zdravého tkaniva (NT) (pozri nižšie).

Kliknite na koniec osi dávky a potiahnite, aby ste zmenili stupnicu Dose.

Min./Mean/Max. dávky, CI, GI a relatívna max. dávka sú zobrazené nad DVH.

Prejdite myšou na určitý bod, aby ste zobrazili viac údajov. Na každej línii je zaznačené obmedzenie. Ak prejdete myšou na bod obmedzenia, ukáže sa zobrazenie údajov vrátane obmedzenia pre tento objekt a indexu konformity (iba pre PTV).

Trojuholník predstavuje bod predpisu. Ak je okolo bodu predpisu krúžok, cieľ nebol splnený.

Kosoštvorec predstavuje bod obmedzenia a cieľa. Ak je okolo kosoštvorca krúžok, obmedzenie ani cieľ neboli dodržané.

Interpretácia DVHKrivka DVH Tissue zodpovedá štruktúre typu Outer Contour v časti Objects v sekcii Data.

Krivka DVH Normal Tissue zodpovedá virtuálnej štruktúre, ktorá je zložená z Tissue bez PTV.

Ak zo zoznamu Objects v sekcii Data nie je vybraná žiadna štruktúra, budú sa zobrazovať DVH pre všetky štruktúry, nastavené ako viditeľné. Dodatočne, krivky DVH Tissue a Normal Tissue sa budú zobrazovať aj ak štruktúra Outer Contour nie je nastavená ako viditeľná.

Graf PTV je sprevádzaný dodatočnou modrou líniou, grafom zdravého tkaniva (NT). Táto krivka zodpovedá virtuálnej prstencovej štruktúre okolo PTV a je použitá na výpočet CI. Jeho percentuálny objem je normalizovaný k objemu PTV a zobrazený spolu s objemom (tumoru) PTV ako NT .

Ďalšie funkcie DVH

  • Grid Size: Rozlíšenie použité na diskretizáciu štruktúr počas tvorby DVH
  • Typ algoritmu dávky je zobrazený pod zobrazením DVH
  • Dvojitým kliknutím na Volume (nad osou y) môžete prepínať medzi absolútnym (cm3) a relatívnym (%) objemom

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07