Spine SRS

Tartalomjegyzék

Optimalizácia Monte Carlo

Základné informácie

Optimalizácia VMAT využíva pri výpočte dávok dva vzájomne prepojené spôsoby:

  • Približný výpočet dávky pomocou beamletov zameraný na vysokú rýchlosť

  • Výpočet predbežnej dávky zameraný na vysokú presnosť

Väčšina nevyhnutných výpočtov dávok počas optimalizácie sa vykonáva s približným výpočtom dávky. Výpočet predbežnej dávky je však použitý na opravu hodnôt dávky približného výpočtu dávky (lineárnym škálovaním). Toto umožňuje, s istými obmedzeniami, najvyššiu rýchlosť a zároveň presnosť. Preto sú dávky počas optimalizácie vždy zmes približného výpočtu dávky a výpočtu predbežnej dávky.

Prepínacie tlačidlo Monte CarloPrepínacie tlačidlo Monte Carlo má dva účely:

  1. Na prepínanie zobrazenia dávky z režimu Pencil Beam na Monte Carlo (a naopak). Tým pádom môže byť akákoľvek viditeľná dávka (zobrazenia ACS, DVH, tabuľka analýzy rizík, 3D zobrazenia dávky) vypočítaná ktorýmkoľvek z týchto dvoch nástrojov. Prepnutie tlačidla spôsobí iba prepočítanie distribúcie dávky pre už existujúci liečebný plán buď s Pencil Beam alebo Monte Carlo a nevykoná (opätovnú) optimalizáciu aktuálneho liečebného plánu.

  2. Na prepínanie nástroja používaného na výpočet predbežnej dávky počas optimalizácie VMAT. Preto sú počas optimalizácie VMAT pravdivé nasledujúce informácie (časové údaje v zátvorkách udávajú čas typický pre jeden výpočet dávky):

    • Prepínacie tlačidlo Monte Carlo vypnuté: Približná dávka založená na beamletoch (~ 1 ms) a predbežná dávka Pencil Beam (~ 1 s)

    • Prepínacie tlačidlo Monte Carlo zapnuté: Približná dávka založená na beamletoch (~ 1 ms) a predbežná dávka Monte Carlo (~ 1 min)

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07