Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ako tvarovať krivky izodóz a ušetriť OARKrok

1.

Zvoľte Dose Shaper .

2.

Tvarujte izodózu potiahnutím krivky myšou.

Keď ukážete myšou na krivky izodózy, objaví sa žltý oblak dávky . Žlté šípky ukazujú, ktorým smerom môžete aktuálnu krivku izodózy ťahať.

3.

Krivka izodózy, ktorú práve posúvate, je zvýraznená oranžovou farbou v legende dávky .

4.

Prerušovaná čiara naznačuje upravenú krivku izodózy.

5.

Zvoľte Revert , aby ste zvrátili všetky zmeny v tvarovaní dávky od poslednej optimalizácie. Aby ste zvrátili všetky zmeny v tvarovaní dávky nezávislé od optimalizácie, dvojitým kliknutím zvoľte zvýraznenú izodózu v legende.

6.

Zvoľte Continue .

Algoritmus sa pokúsi dosiahnuť skutočné dávky (plné čiary), ktoré opisujú tvarovanú dávku (prerušovaná čiara) najlepšie, ako to vzhľadom na ostatné obmedzenia ide.

Zobrazí sa tvarovaná izodóza, ktorá určuje, ako veľmi sa skutočná dávka blíži k tvarovanej dávke.

7.

Postup pre konkrétnu krivku izodózy opakujte tak často, ako to je potrebné.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07