Spine SRS

Tartalomjegyzék

Funkcie zobrazovania

Možnosti zobrazenia

Dostupné možnosti zobrazenia závisia od toho, ktoré zobrazenie usporiadania používate.

TlačidloFunkcia


Kliknite na obrazový rez a potiahnite ho kurzorom myši.

  • 2D rezy: Prejdite si všetky rezy

  • 3D rezy: Pootáčajte všetky rezyPotiahnite kurzor myši cez rez, buď hore alebo dole.

Môžete tiež kliknúť na obrazový rez a posunúť koliesko myši.Kliknite kamkoľvek na stránke a posuňte koliesko myši:

  • Posunutím hore sa dostanete na predchádzajúcu stránku

  • Posunutím dole sa dostanete na nasledujúcu stránku

Na dotykových obrazovkách sa môžete posúvať potiahnutím prstov do strán.Potiahnite kurzor myši:

  • Hore na oddialenie

  • Dole na priblíženie

Môžete tiež kliknúť na obrazový rez a oddialiť/priblížiť ho tak, že budete zároveň držať stlačené tlačidlo Ctrl a posúvať kolieskom myši hore alebo dole.Kliknite na 3D obraz a potiahnite ho kurzorom myši.Kliknite na obrazový rez a potiahnite kurzor myši, aby ste zlepšili viditeľnosť kontrastu štruktúry:

  • Potiahnite hore/dole, aby ste zvýšili/znížili hodnotu Hounsfieldových jednotiek/úroveň šedých hodnôt
  • Potiahnite doprava/doľava, aby ste zvýšili/znížili hodnotu Hounsfieldových jednotiek/šírku okna šedých hodnôt
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07