Spine SRS

Tartalomjegyzék

Prvé kroky

Prípravné obrazovky

Softvér vás najskôr prevedie troma prípravnými obrazovkami, na ktorých budete musieť urobiť niekoľko výberov a úprav.

Bezpečnostné upozornenia pre lôžko

Ak je ožarovanie mierené cez pevnú vrstvu uhlíkových vlákien ako napríklad cez lôžko, môže dôjsť k zníženiu alebo zvýšeniu dávky. Tieto vplyvy môžu byť zohľadnené špecifikovaním použitého lôžka počas plánovania dávky.

Nemôžeme garantovať, že implementované parametre budú konzistentné pre lôžka iných značiek než Brainlab. Overte si, že výpočty zodpovedajú vášmu lôžku vykonaním vhodných QA opatrení.

Varovanie
Varovanie
Varovanie
Varovanie
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07