Spine SRS

Tartalomjegyzék

Funkcie aplikácie Clinical Protocol Editor

Ikony aplikácie Clinical Protocol Editor

MožnostiPopis


Hodnota nebola upravená.


Hodnota bola upravená.


Hodnota je určená iba na čítanie (nedá sa upraviť).


Hodnota nie je platná.


Zobraziť viac možností.


Pridať záznam (ak sa vzťahuje).


Vymazať záznam (ak sa vzťahuje).


Otvoriť nový klinický protokol alebo znovu načítať aktuálny súbor.


Ihneď po vykonaní zmien sa ikona „Uložiť“ zmení zo sivej na farebnú . Môžete zmeniť názov súboru a vytvoriť novú šablónu.

Na počet šablón klinických protokolov, ktoré môžu byť vytvorené, nie je stanovený žiadny limit.Zatvorte aktuálny súbor klinického protokolu.


Zmeňte režim zobrazovania aktuálneho súboru klinického protokolu. Budete musieť aktuálnu šablónu klinického protokolu uložiť a zadať heslo, aby ste mohli prepínať medzi predvoleným režimom a inými režimami.


Importujte hodnoty zo staršieho klinického protokolu do aktuálne otvoreného protokolu a prepíšte aktuálne hodnoty.Kliknite, aby ste zobrazili históriu zmien v aktuálnej šablóne klinického protokolu.


Rozbalí všetky zvolené položky naraz.


Zavrieť Clinical Protocol Editor.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07