Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ako uložiť liečebný plán

Krok

1.

Aby ste pokračovali na stránku uloženia a exportu, zvoľte Next.

2.

Skontrolujte obsah plánu na začiatočnom náhľade PDF.

3.

Zadajte detaily plánu pre konečné PDF, ktoré jasne rozoznáva medzi liečebnými plánmi:

  • Plan Name: Zadajte jedinečný a zmysluplný názov.

  • Plan Intent: Napríklad liečebný alebo paliatívny. Ak je to potrebné, dostupné zámery plánu a predvolený zámer plánu môžu byť počas inštalácie konfigurované.

  • Plan Content: Je automaticky vygenerovaný z informácií o výpočte plánu.

  • Plan Description: Ak je potrebné, zadajte popis.

  • Save as Approved Plan (voliteľné): Zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo do systému Windows. Kliknite na značku začiarknutia, aby ste zrušili status schválenia.
  • Domain: Ak je dostupná viac ako jedna doména, vyberte si z rozbaľovacieho zoznamu.

4.

Ak ste si vybrali liečebný plán spolu s množinou údajov pacienta, systém sa vás spýta, či si prajete nahradiť vybraný plán aktualizovaným plánom:

  • Zvoľte Yes, ak chcete nahradiť (a tým pádom aktualizovať) plán.

  • Zvoľte No, ak sa chcete vrátiť do detailov plánu a uložiť plán pod novým názvom.

5.

Zvoľte Save.

Tento plán bude teraz dostupný pre výber spolu s množinou údajov pacienta. Ak bol plán schválený, pri názve plánu sa objaví značka začiarknutia.

6.

Vyberte si zo zoznamu možností PDF.

Softvér vytvorí samostatné PDF pre každú možnosť. PDF Treatment Parameters je povinné a nemôžete zrušiť jeho výber.

7.

Skontrolujte chyby a upozornenia v PDF.

8.

Ak chcete pokračovať, zvoľte Save PDF alebo Print PDF.

9.

Vyberte umiestnenie, kam majú byť PDF zo zoznamu uložené, alebo vyberte tlačiareň na vytlačenie dokumentu PDF.

10.

Skontrolujte parametre liečebného plánu na výtlačku PDF. Ak sú výsledky uspokojivé, prejdite na ďalší krok. Ak nechcete súbor exportovať, vráťte sa do softvéru zvolením tlačidla Back.

11.

Otvorte ponuku Export Options.

Ak chcete vykonať export, musíte zadať hodnotu do položky R&V Plan ID a zvoliť Export Target.

12.

Ak ste predtým plán neschválili, dialógové okno sa vás spýta, či chcete export zrušiť, vrátiť sa späť a schváliť plán.

  • Aby ste sa vrátili a chválili plán, zvoľte Yes.
  • Aby ste pokračovali v exporte, zvoľte No.

13.

Zvoľte Export.

Ak si neprajete exportovať plán, zvoľte Back.

14.

Zvoľte Exit.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07