Spine SRS

Tartalomjegyzék

Distribúcia dávky

Používanie funkcie distribúcie dávky

Ak si zvolíte zobrazenie Dose Distribution, plánovaná distribúcia dávky je zobrazená pomocou kriviek izodóz a farebného znázornenia dávky. Farby vo farebnom znázornení sa adaptujú a pri priblížení snímky sa stanú priehľadnejšími, aby ste mohli jasne vidieť spodné štruktúry.

Varovanie
Varovanie

Úprava kriviek izodózyObrazovka ukazuje krivku izodózy pre predpis a pre každú hodnotu definovanú v súbore klinického protokolu a tiež hodnotu, ktorá bude zvýraznená a môžete ju zmeniť.

Č.Popis

Farebne rozlíšená legenda v pravom dolnom rohu zobrazenia ukazuje, ktoré krivky izodózy sa momentálne zobrazujú ako absolútna hodnota dávky.Počet kriviek izodózy sa prispôsobuje podľa úrovne zväčšenia zobrazenia. Pri priblížení sa zobrazí viacero kriviek izodózy. Pri oddialení tenké krivky zmiznú.

Aby ste určili konkrétnu krivku izodózy, ktorá sa má zobraziť, zadajte jej hodnotu do políčka vedľa nápisu Highlight.

Dvojitým kliknutím na ľavý horný roh legendy zmeníte absolútnu dávku na percentuálnu a naopak. Zmena sa použije na krivky izodózy aj na zobrazenie DVH.

Ak chcete danú krivku skryť, dvakrát kliknite na hodnotu vedľa tejto dávky. Ďalším dvojitým kliknutím sa krivka opätovne zobrazí.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07