Spine SRS

Tartalomjegyzék

Zobrazenie galérie

Použitie funkcie Gallery View

Otvorte usporiadanie Gallery View, aby ste skontrolovali distribúciu dávky prechádzaním stránok s axiálnymi CT alebo MRI rezmi. Orientácia zobrazenia sa týka polohy pacienta, nie skenu.

Usporiadanie funkcie Gallery ViewČ.KomponentPopis

Zobrazenie rezuZobrazuje sa číslo aktuálneho rezu/celkový počet rezov.

Swipe

Na dotykových monitoroch môžete použiť prst a jednoducho posúvať stránky hore a dole.

Na nedotykových monitoroch použite myš na posúvanie hore a dole.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07