Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ako importovať hodnoty klinickej šablóny

Krok

1.

Otvorte súbor šablóny v aktuálnom priečinku Examples_x.x („x.x“ označuje aktuálnu verziu softvéru).

Verzia softvéru súboru šablóny sa zobrazí pri parametri Type.

2.

Zmeňte režim zobrazenia na Adjustment.

3.

Vyberte ikonu import.

4.

Prejdite na súbor, ktorý bol zmenený v predchádzajúcej verzii softvéru a importujte ho.

Importované hodnoty sú označené komentármi, ktoré uvádzajú pôvod hodnoty.

5.

Zmeňte názov v rámci súboru šablón a uložte súbor pod navrhovaným názvom v zodpovedajúcom priečinku verzie x.x („x.x“ označuje novú verziu softvéru).

6.

Po importovaní skontrolujte importované a neimportované hodnoty, či sú hodnoverné a, ak je to potrebné, upravte ich. Zohľadnite nasledujúce:

 • Importujú sa len hodnoty, ktoré možno upravovať v aktuálnom režime zobrazenia
 • Importujú sa len hodnoty, ktoré platia pre aktuálnu verziu protokolu
 • Ak hodnoty zo starej verzie súboru závisia od hodnôt v novej verzii súboru, softvér môže automaticky upraviť predvolené hodnoty v novej verzii súboru tak, aby zodpovedali svojim závislým hodnotám v starej verzii súboru

Nasledujúce hodnoty sú nové pre túto verziu softvéru, a preto nebudú importované z predchádzajúcej verzie:

 • Šablóny protokolov:
  • Prescription: Tolerated Dose Deviation of Maximum/Desired Dose Constraint, SRS Prescription (controlled inhomogeneity)
  • Všetky položky v časti boost
  • Pre každé OAR: Tolerated Dose Deviation, Maximum Dose Mode
  • Dose Grid Parameters: predtým len v režime, Monte Carlo Statistical Dose Result Type
 • Šablóny Nastavenia: Všetky hodnoty budú importované, ak sa líšia od novej šablóny, pretože od prechádzajúcej verzie neboli pridané žiadne nové položky.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07