Spine SRS

Tartalomjegyzék

Podpora histórie

Postup optimalizácieVývojový diagram vyššie podrobne vysvetľuje, ako funguje proces optimalizácie.

* Nastavenia jazdca alebo funkcie Dose Shaper.

** Iba ak je plán načítaný.

*** Voliteľný bod načítania/uloženia.

**** Tlačidlo Continue môžete použiť s rôznymi alebo s rovnakými polohami jazdca alebo nastaveniami funkcie Dose Shaper a môže byť zvolené toľkokrát, koľko je potrebné na dosiahnutie kvalitného plánu.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07