Spine SRS

Tartalomjegyzék

Striktné obmedzenia funkcie Most Important OAR

Základné informácieNarábanie s orgánmi OAR veľmi blízko k PTV (alebo dokonca prekrývajúcimi PTV) je náročná úloha na plánovanie. Často nie je možné splniť aj želaný objem pokrytia PTV, aj obmedzenia na OAR. Musíte preto nájsť najlepší kompromis medzi týmito dvoma odporujúcimi si cieľmi.

Občas musia byť obmedzenia OAR uvoľnenejšie (s vedľajšími účinkami, ktoré môžu byť v istých situáciách tolerované). V rámci softvéru to môžete dosiahnuť napríklad tak, že nastavíte obmedzenie OAR na Off alebo Smart, namiesto Strict.

Alternatívou je zmierniť objem pokrytia PTV. Vo väčšine prípadov optimalizér garantuje určité pokrytie (dané hodnotou Desired Coverage Volume ). Ako je však popísané vyššie, optimalizér bude pomaly znižovať pokrytie až na minimum hodnoty Tolerated Coverage Volume , ak sú akékoľvek obmedzenia na Most Important OAR nastavené na Strict a aj tak nemôžu byť splnené. Ako veľmi bude pokrytie znížené závisí od toho, ako veľmi bolo porušené obmedzenie na OAR a od polohy jazdca funkcie Weighting (strana Target: žiadne zníženie pokrytia, strana OAR: maximálne zníženie, tzn. na Tolerated Coverage Volume, ak obmedzenia OAR nemôžu byť inak naplnené).

Pokrytie nie je jednoducho znížené pre celé PTV. Naopak, informácie vychádzajúce z umiestnenia sú použité aby zabezpečili, že pokrytie je „obetované“ na tom správnom mieste (napr. blízko k OAR). Toto je vykonané použitím skupiny takzvaných objektov „halo“.

Objekty halo„Halo“ je virtuálny plánovací objekt (v softvéri neviditeľný), ktorý je automaticky vytvorený expandovaním funkcie Most Important OAR rovnomerne do všetkých strán. Napríklad, „halo“ môže byť vytvorené pre rádius 1, 2 alebo 3 mm . To znamená, že objekt „halo“ je o 1, 2 alebo 3 mm väčší ako OAR.

Skutočné halo je vyvodené z množstva „obetovaného“ pokrytia nasledujúcim spôsobom. Najprv je vypočítané množstvo „obetovaného“ objemu PTV . Ak bude napríklad dosiahnuté pokrytie iba 96 % namiesto 98 %, prakticky budú „obetované“ 2 % objemu. Potom je vytvorený objekt halo, ktorý pokrýva presne množstvo „obetovaného“ objemu PTV (napr. 2 %). To znamená, že halo bude väčšie pri väčších zníženiach objemu PTV. Voxely PTV pokryté objektom halo budú označené ako „budú obetované“ na optimalizáciu. Tieto voxely nemusia naplniť želanú dávku PTV.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07