Spine SRS

Tartalomjegyzék

Advanced Editing

Používanie funkcie Advanced Editing

Keď zapnete funkciu Advanced Editing:

  • Objaví sa ceruzka pri všetkých parametroch, ktoré môžete otvoriť a ďalej upravovať v tabuľke analýzy plánu.
  • Objaví sa šípka pri upraviteľných MU a dávkach, ktoré môžu byť normalizované.
  • Objaví sa ceruzka v 3D zobrazení oblúka, ktorá vám umožní upraviť nastavenie oblúka v používateľskom rozhraní.

PTVČ.KomponentPopis

MUZvoľte šípku, aby ste otvorili okno, ktoré vám umožní meniť škálovací faktor monitorových jednotiek (%), ktorý môže byť aplikovaný na liečebný plán.

Softvér automaticky dávku prepočíta.

PTV, PTV – boost a boostČ.KomponentPopis

Parametre nástroja Clinical Protocol EditorMôžete manuálne upraviť akékoľvek hodnoty v upraviteľných čiernych oknách, ktoré sa objavia po kliknutí na ceruzku.

NormalizeZvoľte šípku pri ktorejkoľvek hodnote a kliknite na okno, ktoré sa objaví, aby ste vykonali normalizáciu buď k hranici predpísanej alebo maximálnej/želanej dávky.

Softvér dávku automaticky prepočíta tak, aby bola dodržaná zodpovedajúca hranica (predpísanej alebo maximálnej/želanej dávky).

Najdôležitejší OARČ.KomponentPopis

Parametre nástroja Clinical Protocol EditorMôžete manuálne upraviť hodnotu dávky Objective na predpísaný objem alebo maximálnu dávku v upraviteľných čiernych oknách, ktoré sa objavia.

Hviezdička

Ak obmedzenie a cieľ nemajú rovnakú hodnotu, vedľa dávky sa objaví hviezdička.

NormalizeZvoľte šípku pri ktorejkoľvek hodnote a kliknite na okno, ktoré sa objaví, aby ste vykonali normalizáciu k hranici dávky alebo k cieľovej hodnote.

Softvér automaticky dávku prepočíta, aby dodržal zodpovedajúce obmedzenie alebo cieľ.

Ostatné OARČ.KomponentPopis

Normalize Zvoľte šípku pri ktorejkoľvek hodnote a kliknite na okno, ktoré sa objaví, aby ste vykonali normalizáciu k hranici dávky alebo k cieľovej hodnote.

Softvér automaticky dávku prepočíta, aby dodržal zodpovedajúce obmedzenie alebo cieľ.

Parametre nástroja Clinical Protocol EditorMôžete manuálne upraviť hodnotu dávky Objective na predpísaný objem alebo maximálnu dávku v upraviteľných čiernych oknách, ktoré sa objavia.

Ak obmedzenie a cieľ nemajú rovnakú hodnotu, vedľa dávky sa objaví hviezda.

OblúkyČ.KomponentPopis

Klinické parametre šablón Setup

Sú dostupné, ak ste v režime Advanced Editing. Prejdite na usporiadanie Beam’s Eye View alebo vyberte 3D Arc View z usporiadania Overview. Hodnoty vopred definované v súboroch Setup môžete zmeniť a aplikovať ich na aktuálny plán. Šablóna sa nezmení.

Značka začiarknutiaAby ste zavreli zobrazenie úprav, kliknite na značku začiarknutia.

Softvér automaticky aktualizuje zobrazenia.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07