Spine SRS

Tartalomjegyzék

Ako upraviť dodatočné nastavenia

Ponuka Configuration vám umožňuje upravovať dodatočné parametre. Tieto zmeny neovplyvnia skutočné klinické šablóny Protocol alebo Setup v nástroji Clinical Protocol Editor.Krok

1.

Zvoľte Configuration na zobrazenie zoznamu dostupných možností:

  • Machine Profile : Zmeňte profily zariadenia
  • Protocol : Zmeňte klinický protokol
  • Advanced : Otvorte viac možností
  • Setup : Zmeňte klinické nastavenie

2.

Vyberte zaškrtávacie políčko , aby ste pre metastázy povolili režim SRS Prescription (controlled inhomogeneity).

3.

Pomocou prepínača povoľte režim Advanced Editing . Pri všetkých parametroch, ktoré sa dajú upraviť, sa objaví ceruzka.

4.

Zvoľte šípku vľavo hore , aby ste zavreli ponuku Configuration.

Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07