Spine SRS

Tartalomjegyzék

Konfigurácia klinických protokolov

Clinical Protocol Editor

Aplikácia Clinical Protocol Editor vám umožňuje definovať niekoľko premenných použitých vo výpočte plánu. Môžete si vytvoriť svoje vlastné klinické šablóny Protocol a Setup na svojej lokálnej jednotke.

Varovanie
Výrobok č. 60919-40SK

A kibocsájtás napja: 2019-03-07