Viewer

Početak rada

Opće informacije

Viewer se može upotrebljavati na razne načine. Primjerice:

  • za pregledavanje medicinskih slika i planova liječenja tvrtke Brainlab
  • za uspoređivanje skupova slika iz raznih pretraga
  • za obavljanje funkcija uređivanja prozora i mjerenja.

Otvaranje aplikacije Viewer

Lokalna instalacija: otvorite Viewer putem aplikacije Content Manager unutar softvera Patient Data Manager. Time će vam se omogućiti pristup datotekama o pacijentima i korištenje softverom tvrtke Brainlab.

Internetski preglednik: otvorite Viewer putem softvera Origin Server, čime će vam se omogućiti pristup datotekama o pacijentima i korištenje softverom tvrtke Brainlab.

S pomoću softvera Patient Selection odaberite pacijenta i željene podatke za prikaz.

Više informacija možete pronaći u korisničkom priručniku za softver Patient Data Manager, Origin Server i Patient Selection.

Izgled zaslonaPodaci su na zaslonu prikazani usporedno, čime se korisniku omogućuje usporedba podataka.

Br.

Područje

Objašnjenje

Glavni izbornik

Izbornik s dostupnim funkcijama.

Odabrani prikaz

Nazivi i ikone serija slika označeni su na odabranom prikazu.

Glavni gumbi

Pritisnite odgovarajući gumb kako biste omogućili funkciju.

Gumb

FunkcijaHome: vraća vas na početnu stranicu. Sve su promjene (npr. odabrani skup slika, uređivanje prozora, putanje, mjerenja, obrezani okviri, 3D pragovi) automatski dostupne drugim aplikacijama.Data: otvara izbornik za sakrivanje/prikazivanje podataka.Ime i ID pacijenta: odaberite da biste se vratili na odabir pacijenta radi izmjene odabranog pacijenta ili podataka.View: mogućnosti prikazivanja slika.Measure: mogućnosti mjerenja slika (kutovi, udaljenost itd.) i primjedbe.


3D Options: izrada 3D vizualizacija, obrezivanje slika i odabir područja interesa.Comparison: prikaz usporedbe Brainlabovih objekata ako su prisutni u skupu slika.


Done: nastavak i spremanje promjena.Back: obavještava vas da spremite promjene prije povratka na prethodni zaslon.  • Odaberite Save kako biste podatke učinili dostupnima drugim aplikacijama.

  • Odaberite Discard kako biste odbacili podatke.

  • Odaberite Cancel kako biste ostali na stranici aplikacije Viewer.

Br. proiz. 60917-71HR

Datum izdavanja: 2019-08-01