Multiple Brain Mets SRS

Sadržaj

Začíname

Základné informácie

Multiple Brain Mets SRS vám pomáha vytvárať a posudzovať plány liečby pre pacientov s viacerými metastázami.

Pracovný tok plánovania pomocou Multiple Brain Mets SRS pozostáva zo série Brainlab Elements.

Importovanie údajov

Výrobok č. 60919-38SK

Datum izdavanja: 2019-03-29