Multiple Brain Mets SRS

Sadržaj

Rozpoczynanie pracy

Informacje ogólne

Multiple Brain Mets SRS pomaga tworzyć i sprawdzać plany leczenia dla pacjentów z licznymi zmianami przerzutowymi.

Schemat postępowania podczas planowania dla Multiple Brain Mets SRS składa się z sekwencji elementów Brainlab Elements.

Importowanie danych

Nr art.: 60919-38PL

Datum izdavanja: 2019-05-23